Privāts bērnudārzs jāapmaksā pašvaldībai, ja pašvaldības bērnudārzā nav vietas

Ņemot vērā, ka Izglītības likumā noteiktais regulējums par tiesībām iegūt izglītību bez maksas attiecas vienādi kā uz pamatizglītību un vidējo izglītību, tā arī uz pirmsskolas izglītību, tiesībsarga ieskatā pirmsskolas izglītībai jābūt pilnā apmērā finansētai no valsts vai pašvaldības budžeta. Ja pašvaldība nespēj nodrošināt vietu pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē, tai jānodrošina pakalpojums, pērkot pakalpojumu no privātā pakalpojumu sniedzēja. Vecākiem par pirmsskolas izglītību nav jāmaksā, ja vien viņi  pēc savas brīvas gribas nav izvēlējušies privāto pirmsskolas izglītības iestādi, kura ir tiesīga noteikt maksu par izglītību. Tiesībsargs iestājas par principu – valsts vai pašvaldības pilnā apmērā finansēta pirmsskolas izglītība.

Pielikumā pievienotas tiesībsarga vēstules Saeimai: 30.05.2013. vēstule par pirmsskolas izglītības programmu izmaksu segšanu privātam pakalpojumu sniedzējam un 06.06.2013. vēstule par priekšlikumiem likumprojekta “Grozījums Izglītības likumā” (Nr.509/Lp11) otrajam lasījumam.