Projekta “Vēlēšanu pratība” noslēguma konference

Ceturtdien, 13.septembrī Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē norisinās tiesībsarga projekta “Vēlēšanu pratība” noslēguma konference.

Viens no tiesībsarga uzdevumiem ir sabiedrības izglītošana, tā ietvaros šogad ticis īstenots projekts “Vēlēšanu pratība”. Projekts norisinājās vairākos posmos: pavasarī Latvijas reģionu skolās Tiesībsarga biroja pārstāvji un pieaicinātie eksperti tikās ar ar skolotājiem un skolēniem, savukārt augustā tika organizēti seši apmācību semināri sociālo zinību, politika un tiesību, kā arī vēstures skolotājiem.

Papildu par projektu, noslēguma pasākumu un secinājumu lasiet pielikumā pievienotajā materiālā.