Rēzeknes 4.vidusskolas reorganizācijas procesā konstatēti vairāki sliktas pārvaldības piemēri

Rēzeknes 4. vidusskolas reorganizācijas procesā skolēni ir uzlūkoti kā objekts, ar kuru rīkojas atbilstoši politiķu interesēm, nevis kā tiesību subjekts, kuram pašam ir savas tiesības un intereses. Turklāt lēmumu pieņemšanā par skolas reorganizēšanu piedalījušies domes deputāti, kas paši vienlaikus ir ieinteresētās personas, proti, ir citu skolu direktori.

Tiesībsargs pēc Rēzeknes 4. vidusskolas skolēnu vecāku iesniegumiem uzsāka pārbaudes lietu, kurā vērtēja Rēzeknes pilsētas domes lēmums reorganizēt 4.vidusskolu no labas pārvaldības principa un bērnu tiesību iespējamiem pārkāpumiem. Pārbaudes gaitā tika konstatēti kā vieni, tā otri pārkāpumi.

Rēzeknes pilsētas dome Rēzeknes 4.vidusskolas un Rēzeknes vakara vidusskolas reorganizāciju aicināta veikt pakāpeniski, sākotnēji neatverot 10.klasi vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai 2015./2016. mācību gadā (2015./2016. mācību gadā turpināt īstenot vidējās izglītības programmu 11. klasē un 12. klasē).