Rīgā norisinās starptautiskas tikšanās par cilvēku ar invaliditāti jautājumiem

Šī gada 2.oktobrī Rīgā norisinās Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju tīkla (ENNHRI) Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām darba grupas tikšanās, kas pulcē pārstāvjus no vairākām Eiropas valstīm, Armēnijas un Gruzijas, kā arī pārstāvji no ANO Augstā Cilvēktiesību komisāra biroja, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras un Eiropas tiesiskās vienlīdzības aizsardzības organizāciju tīkla EQUINET.

Savukārt 3. un 4.oktobrī Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju tīkls sadarbībā ar Eiropas tiesiskās vienlīdzības aizsardzības organizāciju tīklu (EQUINET) rīko apmācības par valstu neatkarīgo iestāžu, kuras uzrauga Konvencijas īstenošanu, sadarbību ar ANO Personu ar invaliditāti tiesību komiteju un cilvēkus ar invaliditāti pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām.