Rīgā notiek starptautiska līmeņa mācības

27. un 28.februārī Starptautiskais Migrācijas politikas attīstības centrs (ICMPD), Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) sadarbībā ar Tiesībsarga biroju rīko starptautiska līmeņa apmācības piespiedu izraidīšanas novērotājiem.

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs kopš 2016.gada sepetmbra piedalās Starptautiskais Migrācijas politikas attīstības centra īstenotā projektā par vienotas piespiedu izraidīšanas sistēmas izveidi Eiropas Savienībā, kā arī lai paplašinātu piespiedu izraidīšanā iesaistīto novērotāju Eiropas Rezerves institūciju. Projektā bez Latvijas piedalās arī Austrija, Bulgārija, Čehija, Somija, Grieķija, Ungārija, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Portugāle, Rumānija, Šveice un Zviedrija.

Projekta mērķis ir veidot Eiropas Savienības Atgriešanās sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (2008/115/EK) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi, aizsargājot izraidāmo personu pamattiesības.