Rīgas Centrālās bibliotēkas lekciju cikls mazu bērnu māmiņām

Septembrī Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) projekta „Jaunajām māmiņām” ietvaros notiks lekcijas un pārrunas par tēmām, kas ir aktuālas sievietēm ar bērniem līdz 5 gadu vecumam.

Lekciju tēmas un norises laiki – RCB mājaslapā, kā arī uz vietas bibliotēkā.

Tiesībsarga biroja pārstāvji lekcijās informēs par diskriminācijas aizlieguma principa ievērošanu darba tiesiskajās attiecībās pret strādājošām grūtniecēm un mazu bērnu vecākiem:

  • kas ir diskriminācija, kā tā var izpausties darba tiesiskajās attiecībās;
  • kas jādara un kur var vērsties, lai aizstāvētu savas tiesības gadījumā, ja darba devējs darbiniekam nenodrošina Darba likumā noteiktās tiesības.

Lekciju dalībnieces varēs uzzināt arī ar bērnu tiesībām saistītus jautājumus:

  • par vecāku pienākumiem pret bērniem;
  • kur var vērsties pēc palīdzības problēmjautājumu risināšanā (piemēram, par tiesībām saņemt bezmaksas juridisko palīdzību).

Tālrunis informācijai bibliotēkā: 67181217

Vairāk par projektu lasiet šeit.