Sākot ar 2019.gada 1.jūniju Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde pieņēma lēmumu uz nenoteiktu laiku pārtraukt Valmieras iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietas darbību

2019.gada aprīlī Tiesībsarga biroja darbinieki apmeklēja Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietu (turpmāk – īslaicīgās aizturēšanas vieta). Ņemot vērā īslaicīgās aizturēšanas vietas un tās telpu vispārīgi slikto tehnisko stāvokli, kā arī apstākļus, kuru rezultātā ieslodzītajām personām var tikt nodarītas ciešanas, tiesībsargs aicināja Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieku izvērtēt īslaicīgās aizturēšanas vietas turpmākas izmantošanas lietderību, apsverot tā slēgšanu.

Tiesībsargs ir saņēmis atbildi, kuru publicējam kopā ar tiesībsarga sniegto ziņojumu.

Informējam, ka Tiesībsarga biroja darbinieki var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt atkārtotu vizīti (pēcpārbaudi) par sniegto rekomendāciju izpildi.

 

Sīkāka informācija pieejama šeit.