Satversmes tiesa ierosina lietu par Jūrmalas kapu nomas maksas tiesiskumu

Pēc tiesībsarga iniciatīvas Satversmes tiesa ierosinājusi lietu par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 4.septembra saistošo noteikumu Nr. 27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 18. un 20. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.

Tiesībsargs pārbaudes lietas ietvaros konstatēja, ka Jūrmalas pilsētas dome prettiesiski noteikusi nomas maksu par kapavietu lietošanu. Šādas tiesības domei neizriet nedz saskaņā ar likumu, nedz arī tiesiskas valsts principu.

Tiesībsargs norādīja: “Lai arī pašvaldībām ir tiesības izdot saistošos noteikumus savu autonomo funkciju realizēšanai, tām ir jāievēro tiesiskais ietvars. Personas tiesības izmantot publiskas lietas ir viens no veidiem, kā valsts un pašvaldība ievēro personu cilvēktiesības. Saprotams, ka pašvaldībai ir nepieciešami ieņēmumi savu autonomo funkciju veikšanai, taču tie ir jāgūst tiesiskā veidā, ievērojot iedzīvotāju intereses.”

 

Iepriekš publicētā informācija: http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/cik-maksa-muza-atdusas-vieta-jurmala