Satversmes tiesa pēc tiesībsarga pieteikuma ierosina lietu par uzturlīdzekļu parādnieku datu publiskošanu

2015. gada 27. jūlijā Satversmes tiesa pēc tiesībsarga pieteikuma ierosināja lietu “Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 5.1 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”.   Tiesībsargs gan pirms, gan pēc apstrīdētās normas pieņemšanas ir aicinājis Saeimu novērst trūkumus apstrīdētajā normā, jo tā nesamērīgi ierobežojot personu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.

Satversmes tiesas 27.07.2015. lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Satversmes tiesas 27.07.2015. sagatavotā preses relīze “Ierosināta lieta par uzturlīdzekļu parādnieku datu publiskošanu” pieejama šeit.