Satversmes tiesa piekrīt tiesībsarga viedoklim fotoradaru jautājumā

28.martā Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā „Par Ceļu satiksmes likuma 43.6 panta trešās, piektās, septītās un astotās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Tiesībsarga birojs 2012.gadā Satversmes tiesā iesniedza pieteikumu, ka spēkā esošais regulējums par braukšanas ātruma neievērošanu, kas fiksēts ar fotoradaru, paredzot sodīt automašīnas īpašnieku, nevis pārkāpuma faktisko veicēju, ir pretrunā Satversmes 92.pantam.

Satversmes tiesa nolēma, ka apstrīdētais regulējums, ciktāl tas neparedz transportlīdzekļa īpašniekam tiesības lūgt pārskatīt uzlikto sodu gadījumā, kad CSL 43.6 pantā paredzētajā kārtībā fiksētu pārkāpumu izdarījis šā transportlīdzekļa vadītājs, neatbilst samērīguma principam un līdz ar to arī Satversmes 92.pantam.

Satversmes 92. pants noteic, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.

Satversmes tiesas spriedums ir pieejams šeit.

Savukārt Satversmes tiesas sagatavotā preses relīze par spriedumu ir pieejama šeit.