Semināri pedagogiem dažādos Latvijas reģionos par vēlēšanu pratību

Satversmes 1. pants nosaka, ka Latvija ir demokrātiska valsts. Demokrātiskā sabiedrībā tiek cienīta katra cilvēka brīvā griba, un tās veidošanai nepieciešamas iemaņas, bez kurām varēja iztikt autoritārismā. Prasmes var slīpēt visu mūžu  ̶  bet pamatus tām veido skolā. Tiesību normu mērķus jāskaidro skolēnam saprotamā valodā. Lai viņi aptvertu savas skolas pašpārvaldes, pašvaldības un parlamenta vēlēšanu jēgu un saistību.

Brīvā tirgus sabiedrībā pilnvērtīga dzīve grūti iedomājama bez finanšu pratības. Informatīvās pretnostatīšanas apstākļos personības attīstība nav iespējama bez mediju lietošanas pratības. 2018.gada prioritāšu klāstā tiesībsargs ir iekļāvis vēlēšanu pratības izpēti jauniešu vidū un pedagogu izglītošanu vēlēšanu pratības jautājumā.  Tiesībsargs uzskata, ka ir nepieciešams pilnveidot vidusskolēnu vēlēšanu pratību, tādēļ aicina skolotājus, jo īpaši sociālo zinību, vēstures un politikas un tiesību skolotājus, pieteikties dalībai semināros reģionālajās augstskolās. Semināri tiks rīkoti laika posmā no 2018.gada 20.augusta līdz 30.augustam dažādos Latvijas reģionos, lai padarītu apmācības pieejamas reģionu pedagogiem. Katrā no semināriem ir aicināti uzstāties trīs lektori, kuriem Jūs varat nosūtīt papildus interesējošos jautājumus līdz semināra sākumam. Semināri ilgs no plkst.10.00 līdz plkst.16.oo. Semināra starplaikos dalībniekiem tiks nodrošinātas kafijas pauzes.

Piedāvājam pedagogiem pieteikties dalībai semināros sekojošos datumos:

20. augustā  Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē (Rīgā, Raiņa bulvārī 19)

Sanita Osipova: ievads valstsmācībā,

Arvīds Dravnieks: vēlēšanu pratība skolā un pilsoniskā izglītība,

Ritvars Eglājs: vēlēšanu kalendārs un līdzdalības iespēja;

22. augustā  Rēzeknes tehnoloģiju augstskolā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115)

Jānis Pleps: ievads valstsmācībā,

Arvīds Dravnieks: vēlēšanu pratība skolā un pilsoniskā izglītība,

meistarklase: tehnoloģijas skolā;

23. augustā  Vidzemes augstskolā (Valmierā, Cēsu ielā 4)

Egils Levits: ievads valstsmācībā,      

Arvīds Dravnieks: vēlēšanu pratība skolā un pilsoniskā izglītība,

27. augustā  Talsu Valsts ģimnāzijā (Talsos, Brīvības ielā 29)                          

Arvīds Dravnieks: vēlēšanu pratība skolā un pilsoniskā izglītība,

Ieva Strode: socioloģija un vēlēšanas.

29. augustā  Jēkabpils Valsts ģimnāzijā (Jēkabpilī, Blaumaņa ielā 27)             

Arvīds Dravnieks: tiesību pamati un vēlēšanu pratība skolā;

Valdis Klišāns: vēstures simulācija;

Guntars Catlaks: politika un tiesības.

30. augustā  Liepājas Universitātes Pedagoģijas fakultātē (Liepājā, Lielā iela 14)

Arvīds Dravnieks: vēlēšanu pratība skolā un pilsoniskā izglītība,

prof. Juris Rozenvalds: demokrātijas modeļi;

   meistarklase: mūzikas terapija skolā.

 

Ja Jūs ir ieinteresējusi tiesībsarga iniciatīva un Jūs vēlaties piedalīties vienā vai vairākos semināros, aicinām Jūs pieteikties semināriem, aizpildot dalības anketu vietnē https://ej.uz/velesanu-pratiba.

Papildu informāciju par semināriem varat gūt, rakstot uz epastu velesanu.pratiba@tiesibsargs.lv vai zvanot pa telefonu 67201415.