Seminārs NVO un medijiem par sadarbības iespējam ar starptautiskajām organizācijām

Tiesībsargs šodien,  4.novembrī plkst. 13.00-15.00, organizē praktisku semināru par sadarbības iespējam ar starptautiskajām organizācijām.

Seminārs notiks Tiesībsarga biroja telpās, Rīgā, Baznīcas ielā 25, 4.stāva zālē.

Šī gada beigās plānots virzīt apstiprināšanai valdībā kārtējo nacionālo ziņojumu par ANO Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām izpildi Latvijā (saite uz paktu: http://ej.uz/vzsz). Pakts aptver plašu Latvijas sabiedrībai aktuālu jautājumu loku – tiesības uz darbu, taisnīgiem un labvēlīgiem darba apstākļiem, arodbiedrību izveides, darbības un streiku tiesības, tiesības uz sociālo nodrošinājumu  un atbilstošu dzīves līmeni, tiesības uz izglītību, visaugstāko fiziskās un psihiskās veselības līmeni, ģimenes aizsardzību,  tiesības piedalīties kultūras dzīvē, izmantot zinātnes progresa rezultātus un citas tiesības. 

Pilsoniskajai sabiedrībai ir vairāki instrumenti, kā panākt, lai politiķi tajā ieklausās. Nesen pagājušās vēlēšanas ir tikai viens no risinājumiem. Nevalstiskās organizācijas, tiesībsarga jeb ombuda institūts, starptautiskās organizācijas ir vēl daži instrumenti sabiedrības interešu aizstāvībai.Tiesībsarga mērķis ir aicināt NVO būt aktīvām sava viedokļa paušanā un izmantot starptautisko organizāciju piedāvātās iespējas Latvijas iedzīvotāju interesēm.

Ar savu pieredzi, atziņām un sadarbības modeļiem ar starptautiskajām organizācijām iepazīstinās Tiesībsarga birojs un vairākas NVO – Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība, biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda”, Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes zieds” .