Seminārs par vides pieejamību augstskolās

Šī gada 26.aprīlī Latvijas Studentu apvienība sadarbībā ar Tiesībsarga biroju organizēja semināru Studentu pašpārvalžu pārstāvjiem par vides pieejamību augstskolās studentiem ar dažāda veida invaliditāti.

Seminārs iekļāva vairākus informācijas blokus: attieksme pret personu ar dažāda veida invaliditāti; lietotā terminoloģija; fiziskā vides pieejamība augstskolās, augstskolu bibliotēkās un dienesta viesnīcās un informatīvā vides pieejamība augstskolās (mācību materiāli alternatīvajās formās).

Semināra dalībniekus par attieksmi pret personām ar invaliditāti iepazīstināja Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētāja Līga Ķikute, Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas “Sadzirdi.lv” valdes locekle Baiba Bicēna, Invalīdu un viņu draugu apvienības vides pieejamības eksperts Jurģis Briedis.

Tiesībsarga biroja juridiskā padomniece Anete Ilves klātesošos iepazīstināja ar tiesībsarga un Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” pētījumu “Augstākās izglītības pieejamība studentiem ar invaliditāti” sadaļām par fiziskās un informatīvās vides pieejamības nodrošināšanu augstskolās. Pēc tam klātesošie devās uz tuvākajām augstskolām, lai patstāvīgi pārbaudītu fizisko pieejamību tajās un attiecīgi studentu ar invaliditāti iespējas studēt.

Nobeigumā Tiesībsarga birojs aicināja Latvijas Studentu apvienību mudināt augstskolas izpildīt pētījumā norādītās rekomendācijas, lai nodrošinātu studentu ar invaliditāti tiesības uz augstāko izglītību.

Foto: Evelīna Ķiršakmene