Sieviešu tiesību realitāte Latvijā 8. marta kontekstā

Tiesībsargs, būdams Eiropas tiesiskās vienlīdzības aizsardzības institūciju tīkla (EQUINET) biedrs, Sieviešu dienas kontekstā vēlas vērst sabiedrības uzmanību uz iepriekšējos periodos veikto izpēti par sieviešu diskrimināciju darba vidē.

Tiesībsargs: “Man ir žēl, ka 21. gadsimtā mums joprojām ir jāizdala atsevišķas sieviešu tiesības, kas pierāda, ka šī sabiedrības grupa ir īpaši apdraudēta. Sievietes nedrīkst tikt diskriminētas.  Sabiedrībā ir jāpastāv dzimumu līdztiesībai. Es iestājos par dzimumu līdztiesību un mudinu sabiedrību darīt to pašu!”

Jau 2012./2013.gadā tiesībsargs aptaujāja darba devējus un mazu bērnu māmiņas par diskriminācijas aizlieguma principa ievērošanu darba tiesiskajās attiecībās. Tomēr no daudzu respondenšu sniegtajām atbildēm bija secināms, ka pēc atgriešanās no bērna kopšanas atvaļinājuma darba vieta viņām netika saglabāta: 8% respondenšu tika pazeminātas amatā, 4% – saņēma darba līguma uzteikumus, 4% – piespiedu kārtā parakstīja vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, 3% – piespiedu kārtā parakstīja dokumentus par aiziešanu no darba pēc pašas vēlēšanās. 9% no aptaujas dalībniecēm norādīja, ka pēc atgriešanās no bērna kopšanas atvaļinājuma atšķirībā no visiem pārējiem uzņēmuma darbiniekiem viņām tika samazināts atalgojums. Tāpat aptaujā tika konstatēts, ka 43% mazu bērnu māmiņas ir saskārušās ar darba devēja netaisnīgu (diskriminējošu) attieksmi ģimenes stāvokļa vai bērnu dēļ.

Savukārt 2016. gada nogalē veiktā aptauja rāda, ka diemžēl 28% respondenšu un 13,9% respondentu atzīmēja, ka savā darbavietā ir saskārušies ar netaisnīgu (diskriminējošu) attieksmi ģimenes stāvokļa dēļ. Diskriminācijas gadījumā darba vietā ģimenes stāvokļa dēļ vairums respondenšu (168 atbildes) nav mēģinājušas aizstāvēt savas tiesības. 99 respondentes konfliktu ar darba devēju risināja savstarpēju sarunu vai sarakstes ceļā. Deviņas aptaujas dalībnieces vērsās arodbiedrībā, trīs – Valsts darba inspekcijā un viena sieviete vērsās tiesā.

 

 

Daži aptaujāto citāti:

  1. “Pēc bērna kopšanas atvaļinājuma māmiņa ir lūdzēja, lai atgrieztos savā darba pozīcijā. Esmu šim procesam jau divas reizes gājusi cauri. Katru reizi tika likvidēts mans amats un izveidots cits amats, kas pilda tieši tos pašus pienākumus, bet darba devējam ir arguments – “bet tāds amats mums vairs nav”.”
  2. “Savā darbavietā veicām iepirkumu apdrošināšanas polisēm un diemžēl konstatējām faktu, ka visas apdrošināšanas firmas grūtniecības izmeklējumus un dzemdību pakalpojumu iekļauj kā izņēmumu neapmaksājamiem izdevumiem. Tā kā mana darbavieta nebija gana viltīga, lai šo opciju atsevišķi izceltu iepirkumā, diemžēl iepirkām firmu ar šādu tipisku pieeju. Pieaicinājām juristi, kura, pateicoties EK regulai par dzimumu diskrimināciju, panāca no apdrošinātāja šo izņēmumu atcelšanu, jo tā ir diskriminējoša vienam dzimumam. Kā juriste minēja nekādi citi normatīvie akti šādu opciju Latvijā neregulē, tādēļ diemžēl apdrošinātāji to interpretē sev izdevīgi. Šīs problēmas risināšanā, kas ilga gandrīz pusgadu, saskārāmies arī ar diezgan stereotipisku domāšanu, jo diemžēl lielākajai daļai kolēģu un iesaistīto personu likās neizprotami, kur šajā gadījumā ir problēma, jo, citēšu “grūtniecēm taču visu apmaksā valsts”, attiecīgi arī sabiedrība uzskata par normu, ka polises gadījumā grūtniecēm maksas pakalpojumi nepienākas. Tomēr tie ir vitāli nepieciešami, jo tīri fiziski nav iespējams gaidīt uz kādiem izmeklējumiem garo rindu dēļ. Kā papētījām vēlāk, diezgan daudzās iestādēs izsludinātajos polišu iepirkumos grūtniecība un dzemdības nav izceltas atsevišķi un esošās polises to neapmaksā. Latvijā būtu nepieciešams regulējošs akts par polisēm, iekļaujot grūtniecību un dzemdības kā obligāti apmaksājumu.”

Starptautiskā sieviešu diena – skaisti svētki, kuros priecāties par sievietēm, dāmām, lēdijām, kā nu kuram tīk viņas dēvēt. Šodien īpaši tiek vērsta sabiedrības uzmanība uz sieviešu tiesībām būt sabiedrībā, baudīt tādas pašas tiesības kā vīriešiem, kā arī būt atbilstoši novērtētām, izslēdzot jebkādus diskriminējošus apstākļus.