Skolas izvēlas izlīgumu

Ir pabeigtas par deviņām skolām ierosinātās pārbaudes lietas par bērna tiesību pārkāpšanu iegūt izglītību bez maksas. Septiņi vecāki izmantoja tiesībsarga palīdzību, lai vērstos pret skolas prettiesisko praksi likt iegādāties mācību līdzekļus, vēl 44 vecāki vērsās pēc konsultācijas.

2012.gadā tiesībsargs ierosināja 7 pārbaudes lietas par 9 skolām. Savukārt šī gada 20.jūnijā tika pabeigta pēdējā pārbaudes lieta par bērnu tiesībām iegūt izglītību bez maksas. Trīs skolas piekritušas izlīgumam, par četrām skolām pārbaudes lietas pabeigtas ar tiesībsarga atzinumu, kurā konstatēts pārkāpums, un par divām skolām pārbaudes lieta izbeigta.

Pirmo iesniegumu tiesībsargs saņēma 2012.gada 10.augustā,13.augustā ierosināja pārbaudes lietu, iesniedzējas vārdā sagatavoja iesniegumu un iesniedza skolā. Jau 17.augustā vecāks atnesa skolas atbildi, ka skola apņemas visus skolēnus nodrošināt ar iespēju bez maksas iegūt pamata un vidējo izglītību, izmantojot skolā pieejamos mācību līdzekļus. Pārbaudes lieta tika pabeigta ar izlīgumu.

Vecāki iesniedza sūdzības par 9 skolām, divi vecāki iesniedza sūdzības par vairākām skolām. Pārbaudes lietas ar izlīgumu tika pabeigtas ar Rīgas 6.vidusskolu, Alūksnes novada Ziemeru pamatskolu un Piltenes vidusskolu. Rīgas 6.vidusskola nodrošināja mācību līdzekļus, savukārtZiemeru pamatskola un Piltenes vidusskola atlīdzināja vecākam zaudējumus, kas radušies iegādājoties mācību līdzekļus atbilstoši skolas izsniegtajam sarakstam.

Pārbaudes lietas ar atzinumu, kurā konstatēts pārkāpums, pabeigtas par Aizputes vidusskolu, Valmieras Valsts ģimnāziju, Valmieras sākumskolu un Pūres pamatskolu. Aizputes vidusskola, Valmieras Valsts ģimnāzija un Valmieras sākumskola mainīja savu rīcību un pārkāpumu novērsa. Bet Pūres pamatskolai konstatēts labas pārvaldības principa pārkāpums, kas skolai jānovērš.

Savukārt pret divām Jūrmalas skolām pārbaudes lieta izbeigta, jo vecāki vēlējās saglabāt anonimitāti. Abās skolās ir konstatēti pārkāpumi un sniegtas rekomendācijas to novēršanai.

Tiesībsargs Juris Jansons pauž: “Kaut gan tiesiskais regulējums vēl šobrīd nav mainījies, faktiskā situācija ir uzlabojusies – Latvijā nav vairs nevienas skolas, kura nebūtu informēta, ka mācību līdzekļu sarakstu ar norādi “jāpērk vecākiem” izsniegšana ir prettiesiska. Tāpat, domājams, vairs nav vecāku, kuri nezina, ka izglītībai ir jābūt nodrošinātai bez maksas un mācību līdzekļu pirkšana var būt tikai un vienīgi viņu brīva griba.”

Pārbaudes lietas kopā ar citām tiesībsarga iniciatīvām ir veicinājušas situācijas maiņu un sekmējušas sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām un informētību par cilvēktiesību aizsardzības mehānismiem.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 2.jūlijā sanāks uz sēdi, lai pirms 3.lasījuma skatītu grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā.