Sniegto rekomendāciju par Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas, Saldus un Talsu iecirkņu īslaicīgās aizturēšanas vietām izpilde

2019.gada aprīlī Tiesībsarga biroja darbinieki apmeklēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas, Saldus un Talsu iecirkņu īslaicīgās aizturēšanas vietas. Pēc veiktajām vizītēm tiesībsargs sniedza rekomendācijas situācijas uzlabošanai īslaicīgās aizturēšanas vietās.

Tiesībsargs ir saņēmis atbildi par rekomendāciju izpildi, kuru publicējam kopā ar tiesībsarga sniegtajiem ziņojumiem.

Informējam, ka Tiesībsarga biroja darbinieki var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt atkārtotu vizīti (pēcpārbaudi) par sniegto rekomendāciju izpildi.

 

Saistītā informācija: