Sniegto rekomendāciju par Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietas izpilde

2019.gada maijā Tiesībsarga biroja darbinieki apmeklēja Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietu. Pēc veiktās vizītes tiesībsargs sniedza rekomendācijas situācijas uzlabošanai īslaicīgās aizturēšanas vietā.

Tiesībsargs ir saņēmis atbildi, kuru publicējam kopā ar tiesībsarga sniegto ziņojumu.

Attiecībā uz situāciju, kad īslaicīgās aizturēšanas vietā pastāv telpas, kuras nav pieejamas īslaicīgās aizturēšanas vietas darbiniekiem, bet kuras izmanto citu policijas struktūrvienību darbinieki, Valsts policijas Latgales reģiona priekšnieka p.i. informēja, ka tiesībsarga ziņojumā minētajai telpai īslaicīgās aizturēšanas vietas amatpersonām piekļuve ir nodrošināta.

Informējam, ka Tiesībsarga biroja darbinieki var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt atkārtotu vizīti (pēcpārbaudi) par sniegto rekomendāciju izpildi.

Pielikumā pievienots tiesībsarga sniegtais ziņojums un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes atbilde.

Saistītā informācija: http://www.tiesibsargs.lv/calendar/99