Sniegto rekomendāciju par Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietas izpilde

2019.gada aprīlī Tiesībsarga biroja darbinieki apmeklēja Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietu (turpmāk – īslaicīgās aizturēšanas vieta). Pēc veiktās vizītes tiesībsargs Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam sniedza rekomendācijas situācijas uzlabošanai īslaicīgās aizturēšanas vietā.

Tiesībsargs ir saņēmis atbildi, kuru publicējam kopā ar tiesībsarga sniegto ziņojumu.

Attiecībā uz vides pieejamības prasību nodrošināšanu iecirknī un īslaicīgās aizturēšanas vietā, Valsts policijas Rīgas reģionā pārvaldes priekšnieka vietnieks informēja, ka ir vērsušies Nodrošinājuma valsts aģentūrā.

Informējam, ka Tiesībsarga biroja darbinieki var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt atkārtotu vizīti (pēcpārbaudi) par sniegto rekomendāciju izpildi.