Sniegto rekomendāciju par Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietas izpilde

2019.gadā Tiesībsarga biroja darbinieki apmeklēja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietu. Pēc veiktās vizītes tiesībsargs sniedza rekomendācijas situācijas uzlabošanai īslaicīgās aizturēšanas vietā.

Tiesībsargs ir saņēmis atbildi, kuru publicējam kopā ar tiesībsarga sniegto ziņojumu.

Vēstulē tiesībsargam tika sniegta papildus informācija, ka “Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa telpu nodrošināšanai, Nodrošinājuma valsts aģentūra ir izraudzījusies komersantu, kas nodrošinās telpu nomu, tai skaitā jaunas Īslaicīgās aizturēšanas vietas izbūvi un nomu.”

Informējam, ka Tiesībsarga biroja darbinieki var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt atkārtotu vizīti (pēcpārbaudi) par sniegto rekomendāciju izpildi.

 

Saistītā informācija: šeit.