Sociālās aprūpes iestādēs konstatē atšķirīgu noteikumu interpretāciju Covid-19 jautājumu risināšanā

Tiesībsargs septembrī veica sociālās aprūpes institūciju aptauju, kurā lūdza sniegt informāciju par vakcinācijas aptveri pret Covid-19, par tikšanās tiesību realizēšanu un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu konkrētajā laika posmā, izolēšanas pasākumu plānošanu, kā arī par sadarbību ar atbildīgajām valsts institūcijām un pieejamām vadlīnijām, ieteikumiem un citiem jautājumiem.

Kopumā tika saņemtas atbildes no 94 pašvaldību un privātajiem sociālās aprūpes centriem, kā arī no visiem četriem Valsts sociālās aprūpes centriem.

Apkopojot minētās atbildes, tiesībsargs secināja, ka minētajā laika posmā apstiprinājās klātienes vizītēs novērotais – institūcijas ļoti dažādi interpretē un piemēro vienus un tos pašus Ministru kabineta noteikumus, Labklājības ministrijas sniegtās vadlīnijas un citu pieejamo informāciju.

Piemēram, konstatētas tādas institūcijas, kas pieļāva saskarsmi tikai vakcinētajiem klientiem ar vakcinētajiem tuviniekiem, un tādas, kas atļāva tikties visiem bez ierobežojumiem. Tāpat iezīmējas iestādes, kas visiem apmeklētājiem lūdza uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, bet bija arī tādas, kas mutiski paprasīja apliecināt, ka cilvēks ir vesels un nav bijis kontaktā ar saslimušu personu.

Noteikumu interpretācija iezīmējas arī pašizolācijas noteikumu ievērošanā. Konstatētas iestādes, kas pašizolācijā ievietoja visus klientus, kuri atgriezās, piemēram, no stacionāra un bija tādas, kas neizolēja nevienu – ne vakcinētu, ne nevakcinētu cilvēku. Arī izolēšanas laiks ir atšķirīgs – 14, 10, 7 un vēl mazāk dienas. Ir fiksētas iestādes, kas izolēšanas laikā nodrošina pastaigas svaigā gaisā un ir arī tādas, kas liek cilvēkiem pavadīt visas 14 dienas slēgtās telpās.

Minētie jautājumi ir pārrunāti ar Labklājības ministriju, kā arī vēl tiks kopīgi diskutēti ar sociālās aprūpes centriem. Pagaidām no ministrijas ir saņemta informācija, ka tā regulāri rīko dažādus informatīvus tiešsaistes pasākumus visiem ilgstošas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, tomēr ir vēlams, lai pašas institūcijas būtu aktīvākas.

Papildus ministrija ir sniegusi informāciju, ka šobrīd visās iestādēs ir salīdzinoši liela vakcinācijas aptvere, kas ļauj izvairīties no masveida saslimšanas. Ja saslimšana tomēr notiek, tad lielākā daļa cilvēku izslimo ar vieglu slimības gaitu.