Sociālo zinību metodisko apvienību vadītāju seminārs

17.septembrī Valsts izglītības un satura centrs sadarbībā ar tiesībsargu organizēja ikgadējo sociālo zinību metodisko apvienību vadītāju semināru.

Katru gadu sociālo zinību metodisko apvienību vadītāju seminārs norisinās sadarbībā ar dažādām iestādēm, iepriekš tās bijušas Latvijas Banka, ES māja, Labklājības ministrija un citas organizācijas. Šoreiz seminārs organizēts sadarbībā ar Tiesībsarga biroju.

Šī gada seminārā aplūkotas tēmas par tiesībsarga institūciju, cilvēktiesībām, bērnu tiesībām un izglītības iestāžu iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Sociālo zinību metodisko apvienību vadītāji ir kā informācijas kontaktpunkts, ar kuru palīdzību iespējama jaunākās un nozīmīgākās informācijas apmaiņa, kas būs pieejama skolēniem sociālo zinību stundās skolās.

Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” uzdevums ir skolēnos veidot izpratni par sabiedrības sociālpolitiskās un ekonomiskās attīstības likumsakarībām, ētisko vērtību kopumu, cilvēka garīgās un fiziskās attīstības vispārējām norisēm, veselīgu dzīvesveidu un veselībai labvēlīgu vidi, izkopt saskarsmes un sadarbības prasmes, tajā skaitā apgūstot demokrātiskas pilsoniskās līdzdalības prasmes un izkopjot tolerantu attieksmi pret kultūru daudzveidību, un apgūt vēl citu sociālās zinības, kas būs noderīgas, lai veiksmīgāk sevi attīstītu par personību un iekļautos sabiedrībā.