Šodien norisinājās diskusija par cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas procedūru pilnveidošanu izraidīšanas procesā

Eiropas Savienības karogs

Eiropas Savienība

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Projektu  “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1) līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Šodien, 2020.gada 9. janvārī Tiesībsarga birojā norisinājās diskusija, kurā tika apspriesti jautājumi, kas skar cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas procedūru pilnveidošanu izraidīšanas procesā. Diskusija tika organizēta projekta “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” ietvaros.

Tiesībsarga birojam projekta “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” 3.pasākuma “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas procedūru pilnveidošana izraidīšanas procesā” ietvaros kā viens no veicamajiem pasākumiem ir noteikts “Tiesībsarga biroja īstenoto novērošanas procedūru un metodikas pārskatīšana un pilnveidošana cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas kontekstā”.

Lai izraidīšanas procesā netiktu pieļauta atkārtota cilvēktirdzniecības upuru viktimizācija, cilvēktirdzniecības novēršanā iesaistīto atbildīgo institūciju un organizāciju starpā ir jābūt sadarbībai un skaidram rīcības plānam par atpazīto cilvēktirdzniecības upuru aizsardzību un sociālās rehabilitācijas sniegšanu. Līdz ar to projekta ietvaros ir svarīgi rīkot tikšanos ar sociālo rehabilitācijas pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem sniedzējiem (turpmāk – pakalpojumu sniedzējs), lai savstarpēji pārrunātu sadarbības stiprināšanu iesaistīto dalībnieku starpā, kā arī cilvēktirdzniecības risku novēršanu izraidīšanas procedūrā, tostarp uzlabojot tiesībsarga kā novērotāja lomu piespiedu izraidīšanas procesā. Savukārt Valsts robežsardzes koledžai minētais pasākums var būt noderīgs projekta Nr.VRK/PMIF/2019/2 “Konvojnieku kapacitātes stiprināšana” īstenošanā, kur viens no projekta sasniedzamajiem rezultātiem ir izstrādāt kvalifikācijas celšanas apmācības programmu “Cilvēktirdzniecības upuru atpazīšana atgriešanas un patvēruma procedūrās”.

Diskusijā piedalījās Tiesībsarga biroja pārstāvji, centrs “MARTA” pārstāve un Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji. 

Diskusijas laikā tika apspriesti šādi jautājumi:

  1. Pakalpojumu sniedzēju sadarbība ar Valsts robežsardzi izraidīšanas procesa ietvaros lietās, kas skar iespējamu cilvēku tirdzniecību;

  2. Pakalpojumu sniedzēju prakse ārzemnieku atzīšanā par cilvēktirdzniecības upuriem un galvenie cilvēku tirdzniecības indikatori, kam jāpievērš uzmanība ārzemnieku izraidīšanas procesa lietās;

  3. Informācijas apmaiņa starp valsts iestādēm un organizācijām un nepieciešamība pēc cilvēktirdzniecības upuru atpazīšanas un novirzīšanas pie pakalpojumu sniedzējiem mehānisma izveides un šādas kārtības nostiprināšanas normatīvā regulējuma līmenī.

Visi diskusijas dalībnieki turpinās darbu pie projekta laikā izvirzītajām tēmām, turpinot jau iesākto sadarbību un rodot aktualizēto jautājumu risinājumus. 

Apkopojums par diskusiju pieejams pielikumā.