Šodien Tiesībsarga birojā Ēnu diena

Trešdien, 13.februārī Tiesībsarga birojā norisinās Ēnu diena. Iespēja dota trīs vidusskolniecēm.

Jaunietēm dota iespēja noskaidrot, kas ir cilvēktiesības un laba pārvaldība, kādas ikdienišķas jomas tās skar, kā arī uzdot sev interešējošos jautājumus par jurista darba ikdienu.

Tiesībsarga birojā ir trīs nodaļas, kurās strādā ar dažādiem cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumiem:

1. Pilsonisko un politisko tiesību nodaļa;

2. Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļa;

3. Bērnu tiesību nodaļa.

Izstāstīsim, kā par tiesībsarga aktivitātēm informējam Latvijas un starptautisko sabiedrību, kā iestāde strādā ar medijiem.