Starptautiskā Ombuda institūcija atzinīgi novērtējusi Apvienoto Nāciju Organizācijas sniegto rezolūciju par Ombuda institūciju

Starptautiskais Ombudu institūts (IOI) ir atzinīgi novērtējis Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) rezolūciju par Ombuda institūciju, kuru ANO Ģenerālā asambleja pieņēma 2020. gada 16. decembrī.

ANO rezolūcija skaidri apstiprina ombuda iestāžu galvenos principus, tostarp neatkarību, objektivitāti, pārredzamību un taisnīgumu. Tas ir svarīgs nākamais solis, lai nodrošinātu ombuda iestāžu darba atzīšanu visā pasaulē, labas pārvaldības, cilvēktiesību un tiesiskuma veicināšanā. IOI pauda gandarījumu par šīs rezolūcijas pieņemšanu, jo tā stingri atbalsta Ombuda iestādes aizsardzības un veicināšanas principus (the Venice Principle), un pirmo reizi nosaka šos principus kā ombuda jauno globālo standartu.

Tas ir svarīgs solis, lai stiprinātu neatkarīgas un autonomas ombuda iestādes visā pasaulē un starptautiskā līmenī palielinātu informētību par ombuda iestāžu būtisko lomu cilvēktiesību aizsardzībā un veicināšanā visā pasaulē. Tā parāda to, cik svarīga ir cieša sadarbība starp Starptautiskais ombudu institūciju un Apvienoto Nāciju Organizāciju.

ANO sniegtā rezolūcija pieejams šeit – angļu, franču un spāņu valodā.