Starptautiskās institūcijas Rīgā diskutēs par sociālās nevienlīdzības problēmām Latvijā un Eiropā

Otrdien, 26. septembrī, Latvijas Republikas tiesībsargs sadarbībā ar Eiropas Padomi (EP), Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru (FRA), Eiropas Tiesiskās vienlīdzības aizsardzības institūciju tīklu (Equinet) un Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju tīklu (ENNHRI) organizē Sociālo un ekonomisko tiesību platformas sanāksmi, kurā diskutēs par nabadzības līmeņa samazināšanu Latvijā un Eiropā.

Tiesībsargs: “Nabadzības riskam un sociālajai atstumtībai pakļauto Latvijas iedzīvotāju stāvoklis ir bijis viena no Tiesībsarga biroja svarīgākajām tēmām kopš 2011. gada. Šo gadu laikā esmu neatlaidīgi, ar dažādu instrumentu palīdzību vērsis atbildīgo institūciju uzmanību uz nepieciešamību pazemināt nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaitu Latvijā. Diemžēl, pārmaiņas notiek kūtri.”

Saskaņā ar 2015. gada statistikas datiem nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits Latvijā bija 28,5%, tā ir vairāk nekā ceturtā daļa iedzīvotāju. Latvijā pastāv ļoti liela ienākumu nevienlīdzība starp iedzīvotājiem, arī tas ierobežo valsts ekonomisko izaugsmi. Tikai Bulgārijā, salīdzinot ar citām ES valstīm, ir vēl lielāka ienākumu nevienlīdzība nekā Latvijā (2012. gads).

2017. gads Latvijā aizvadīts jaunās nodokļu reformas zīmē, kuras mērķis ir palielināt iedzīvotāju ienākumus un veicināt konkurētspēju. Lai skaidrotu vai un kā nodokļu reforma uzlabos dažādu sabiedrības grupu stāvokli, piedalīties aicināts arī Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos.

Lai veicinātu izpratni par sociālajām un ekonomiskajām tiesībām, tiesībsargs sadarbībā ar ENNHRI, Dānijas Cilvēktiesību institūtu un Ekonomisko un Sociālo pētījumu centru (ASV) papildus Platformas sanāksmei organizēs apmācības nacionālajām cilvēktiesību institūcijām. Apmācībās piedalīsies pārstāvji no Latvijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Dānijas, Grieķijas, Gruzijas, Horvātijas, Īrijas, Kosovas, Lielbritānijas, Serbijas, Slovākijas, Somijas, Ukrainas un Vācijas.