Starptautiskās personu ar invaliditāti dienas programma

3.decembrī, Starptautiskajā personu ar invaliditāti dienā, tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku organizē plašu pasākumu programmu: konferenci, kontaktbiržu, ekskursijas un nevalstisko organizāciju apbalvošanu. Visi pasākumi notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centra konferenču zālē, Mūkusalas ielā 3, Rīgā.

Starptautisko personu ar invaliditāti dienu iesāks konference “ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām aspekti Latvijā”. Konferences mērķis ir ziņot par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk – konvencija) ievērošanu Latvijā. Saskaņā ar likumu “Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām” konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija, bet konvencijas pārraudzību nodrošina tiesībsargs.

Konferences “ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām aspekti Latvijā” programmā:

10:30-10:45     Konferences atklāšana

10:45-12:00     ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām darbība Latvijā  personu ar invaliditāti skatījumā

12:30-14:00     ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un sabiedrība

15:00-16:00     ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām darbība pašvaldību skatījumā

Konferences programma veidota tā, lai aplūkotu konvencijas ieviešanu no dažādiem skatupunktiem: no personu ar invaliditāti vērtējuma, sabiedrības skatījuma un no pašvaldību realizētās prakses. Konferencē uzstāsies personu ar invaliditāti pārstāvošas organizācijas, eksperti un pašvaldību pārstāvji. Konference interesentiem ir bez maksas. Aicinām pieteikties konferencei, nosūtot e-pastu uz elektronisko adresi registracija@tiesibsargs.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

Nevalstisko organizāciju burziņš jeb kontaktbirža ir konferences blakus pasākums, kas norisinās visas dienas garumā ar mērķi sekmēt personu ar invaliditāti pārstāvošo nevalstisko organizāciju sadarbību un ideju apmaiņu. Ar savu labo pieredzi un atziņām piekrituši dalīties Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”, Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijas Nedzirdīgo savienība, Latvijas Paralimpiskā komiteja, biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””, biedrība “Cerību spārni”, biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”,Valkas invalīdu biedrība, Salaspils invalīdu biedrība, Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija “Aspazija”, Latvijas Multiplās Sklerozes asociācija,Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Pulmonālās hipertensijas biedrība un citas.

Konferences dienā Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvā iespēju vienlaikus apmeklēt arī ekskursiju LNB ēkā, īpašu uzmanību veltot personu ar invaliditāti informācijas piekļuves risinājumiem.

Ekskursija LNB ēkā notiks šādos laikos:

  • Plkst. 10:00 līdz 40 personām
  • Plkst. 12:00 līdz 40 personām
  • Plkst. 14:00 līdz 40 personām
  • Plkst. 16:30 līdz 50 personām

Pieteikumus uz ekskursijām lūdzam adresēt Guntai Dogžinai  uz e-pasta adresi gunta.dogzina@lnb.lv, “Subject” jeb “Tēma” laukā norādot “3. decembra ekskursija”, savukārt vēstules tekstā – uz plkst. cikiem vēlētos pieteikties.

LNB Mezonīna stāva Uzziņu un informācijas centra Jāņa Pāvila II lasītavā varēs vērot slaidrādi par LNB tehnikas piedāvājumu cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kā arī datubāzu piedāvātās iespējas tieši šai lasītāju kategorijai. Savukārt LNB krājuma grāmatu izstādē varēs iepazīties ar šādiem tematiem: sociālā labklājība, likumdošana un invaliditāte, cilvēki ar invaliditāti un sociālais darbs, invaliditātes  medicīniski-psiholoģiskie aspekti, bērni ar invaliditāti un skola, sociālie pakalpojumi, vides pieejamība un citi personām ar invaliditāti saistīti temati.

Savukārt dienas noslēgumā būs konkursa “Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam” apbalvošanas ceremonija. Žūrija kopsummā vērtēja 52 pieteikumus septiņās nominācijās: “Skaļākā balss”, “Nodarbinātības veicinātājs”, “Digitālās integrācijas veicinātājs”, “Pakalpojumu nodrošinātājs”, “Izglītības veicinātājs”, “Sociālā kampaņa”, “Bērnu ar invaliditāti aizstāvis”. Žūrijas locekļu vidū bija Latvijas Nacionālā bibliotēkas direktors Andris Vilks, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis, Labdarības fonda “Ziedot.lv” vadītāja Rūta Dimanta, operdziedātāja Evita Zālīte, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, Latvijas radio žurnālists Aidis Tomsons un Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons.

Apbalvošanas ceremonija sāksies 3.decembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centra konferenču zālē, Mūkusalas ielā 3, Rīgā. Dalība apbalvošanas ceremonijā ar ielūgumiem.

Uzvarētāji plašākai publikai tiks publiskoti tikai 3.decembrī konkursa apbalvošanas ceremonijā. Savukārt jau tagad zināms, ka galveno balvu un atzinības rakstu saņēmēju vidū ir gan lielākas, gan mazākas nevalstiskā organizācijas no tuviem un tāliem Latvijas novadiem. Apbalvošanas ceremonijā arī Labklājības ministrija pasniegs savus atzinības rakstus personām, kuras sniegušas ievērojamu ieguldījumu cilvēku ar invaliditāti dzīves uzlabšanā.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja 1992. gada 14.oktobrī pieņēma rezolūciju 47/3, kas pasludināja katra gada 3.decembri par Starptautisko personu ar invaliditāti dienu. Šīs dienas mērķis ir sapratnes veicināšana par invaliditātes jautājumiem un sekmēt atbalstu personu ar invaliditāti cieņai, tiesībām un labklājībai.