Svarīgs paziņojums minimālās algas saņēmējiem!

Tiesībsargs vēlas uzrunāt visus minimālās algas, it īpaši aplokšņu algu saņēmējus, un aicina apzināties, ka valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas tiek maksātas no šāda minimuma, rada tiem potenciālu nabadzības risku nākotnē. Latvijā izveidotā sociālās apdrošināšanas sistēma pamatā tiek balstīta uz individuāli veiktām iemaksām. Minētais nozīmē, ka darbnespējas, invaliditātes, bezdarba, kā arī vecuma iestāšanas gadījumā, šie cilvēki no valsts saņems minimālu sociālo atbalstu, kas nenodrošinās cilvēka cienīgu dzīvi. Līdz ar to šie cilvēki nākotnē būs atkarīgi no pašvaldības un tuvinieku atbalsta.

Satraukumu rada tas, ka 11% no visiem jaunpiešķirto vecuma pensiju saņēmējiem saņem tikai garantēto minimālo vecuma pensiju (70 līdz 109 euro atkarībā no apdrošināšanas stāža). Tās ir sekas tam, ka daļa cilvēku sociālās iemaksas veic no minimālās algas vai mazākas summas. Apmēram 36% darba ņēmēju un pašnodarbināto iemaksas veic no summas, kas mazāka par minimālo algu.

Tiesībsargs vērš uzmanību, ka Latvijas Republikas Satversme garantē ikvienam tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu jeb taisnīgu atlīdzību par padarīto.

Tiesībsargs aicina iedzīvotājus būt aktīviem savu tiesību aizsardzībā un prasīt savam darba devējam taisnīgu atlīdzību par padarīto, kā arī pilnīgu valstī noteikto nodokļu nomaksu no nopelnītā. Iedzīvotājiem ir jāapzinās, ka, samierinoties ar aplokšņu algu, iedzīvotāji šobrīd apzog savus vecākus, jo pie mazāka sociālā budžeta ieņēmuma, nav iespējams palielināt vecuma pensijas šodienas pensionāriem, kā arī apzog paši sevi nākotnē, jo minimālas sociālās iemaksas nākotnē garantē minimālu pensiju.

Vienlaikus tiesībsargs izprot, ka katram darbiniekam individuāli izvirzot šādu prasību savam darba devējam, ir nepieciešama drosme un pārliecība par sevi. Visticamāk, tas nebūs efektīvi un nesasniegs vēlamo rezultātu. Tādēļ tiesībsargs aicina iedzīvotājus savu interešu aizstāvībai izmantot Satversmē garantēto brīvību un aktīvāk apvienoties arodbiedrībās. Attīstītās rietumu valstu demokrātijās, piemēram, Francijā, Vācijā, tieši arodbiedrības ir tās, kas pieprasa darba devējiem maksāt atbilstošu atalgojumu par padarīto. Tādēļ, savu interešu vārdā, – esiet aktīvi, izmantojiet arodbiedrību spēku un prasiet no darba devēja taisnīgu atlīdzību par padarīto!