Tiesībsarga 2012. gada konferences materiāli

Tiesībsarga ikgadējā konference, kas 2012.gadā bija jau sestā pēc kārtas, norisinājās no 10. līdz 12.decembrim. Šī gada konferences tēmas tika veltītas operatīvo pasākumu izmantošanai kriminālprocesa ietvaros, dalītā īpašuma problemātikai, ievešanai nekustamā īpašuma valdījumā, mediju sensācijas un ētikas dilemmām cilvēktiesību kontekstā, atbalsta aktivitātēm romiem un veselības obligātās apdrošināšanas modeļa plusiem un mīnusiem.

Konferences programma

10.decembris

10.00-10.30 Konferences atklāšana

10.30-12.30 1.tēma: Operatīvo pasākumu izmantošana kriminālprocesa ietvaros

13.30-15.30 2. tēma: Dalītā īpašuma problemātikas iespējamie risinājumi

11.decembris

10.00-12.00 3.tēma: Ievešana nekustamā īpašuma valdījumā

13.00-15.00 4.tēma: Mediju sensācijas un ētikas dilemmas cilvēktiesību kontekstā

15.30-17.00 5.tēma: Atbalsts romiem: reāls vai fikcija?

12.decembris

10.00-12.00 6.tēma: Veselības obligātās apdrošināšanas modeļa plusi un mīnusi