Tiesībsarga 2019. gada ziņojums Saeimā tiek izskatīts pēc 316 dienām

2020. gada 4. martā Tiesībsargs Saeimai un Valsts prezidentam iesniedza ikgadējo Tiesībsarga rakstveida ziņojumu par Tiesībsarga biroja paveikto darbu. Šodien, 14. janvārī Saeimas sēdes darba kārtībā ir iekļauts tiesībsarga ziņojums par 2019. gadu, kurā tiesībsargs ziņos par 2019. gada aktualitātēm un paveikto.

Tiesībsarga ziņojums Saeimai par 2019. gadu tika iesniegts jau pērnā gada marta sākumā, taču valstī un pasaulē radušās krīzes situācijas dēļ, ziņojums netika iekļauts Saeimas sēdes darba kārtībā un vairākkārt tika pārcelts. Jāpiebilst, ka rakstveida ziņojumu par Tiesībsarga biroja darbu Saeimai jāiesniedz reizi gadā, kurš tiek iekļauts Saeimas sēdes darba kārtībā ne agrāk kā 10 dienas un ne vēlāk kā 20 dienas pēc tā iesniegšanas. 

Tiesībsargs 2019. gada ziņojumā izceļ vairākus aspektus: cilvēktiesību izglītības veicināšana, vēršanās Satversmes tiesā par nabadzības mazināšanas jautājumiem, kā arī par pārbaudes lietas izbeigšanu par valsts un pašvaldību atbalstu jauniešiem pēc pilngadības sasniegšanas un ārpusģimenes aprūpes beigām. Viens no tiesībsarga galvenajiem 2019. gada darbības vadmotīviem bija vēršanās pret nabadzību. Tiesībsarga uzdevums bija norādīt likumdevējam uz nepilnībām tiesiskajā regulējumā, kas ietekmē sociālo nodrošinājumu, tādējādi ietekmējot lielu skaitu Latvijas iedzīvotāju labklājību un iespēju dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi.

Tiesībsargs uzskata, ka 21. gadsimta otrās desmitgades reālijas pieprasa, ka valsts varai – parlamentam un valdībai – ir jābūt ne tikai gudrai, bet arī viedai – viediem valstsvīriem un valstssievām, kas, apzinoties vēsturiskos apstākļus un šodienas realitāti, ir spējīgi veidot gudru valsts politiku, kas nodrošina iedzīvotāju, pilsoņu labklājību, laimi un mūsu visu kopēju nākotni.

Nu jau krietnu laiku dzīvojam Covid-19 krīzes diktētajā jaunajā realitātē, kas nesušas virkni izmaiņu iedzīvotāju, uzņēmumu un iestāžu ikdienas darba kārtībā. 2020. gads ikvienam no mums ir bijis izaicinājumu bagāts, tāpēc tiesībsargs cer, ka pavisam drīz – nākamā mēneša laikā spēs, iepazīstināt Saeimu un visu sabiedrību ar 2020. gada tiesībsarga ziņojumu un šī brīža aktualitātēm.

Saeimas ārkārtas sēdes, kurā ir iekļauts Latvijas Republikas tiesībsarga 2019. gada ziņojums, tiešraidei  sekot var Saeimas tīmekļvietnē – www.saeima.lv  un Saeimas Facebook lapā.

Ziņojums par 2019. gadu pieejams šeit