Tiesībsarga 2019. gada ziņojums

Atskatoties uz 2019.gada notikumiem cilvēktiesību jomā, tiesībsargs vēlas izcelt vairākus aspektus: cilvēktiesību izglītības veicināšana, vēršanās Satversmes tiesā par nabadzības mazināšanas jautājumiem, kā arī nepilsonības piešķiršanas pārtraukšana jaundzimušajiem.

Cilvēktiesības ir pastāvīgā attīstībā. Vairākās cilvēktiesību jomās valstij vēl ir sagaidāmi daudzi izaicinājumi, jo sabiedrības attīstība pieprasa ierastās prakses un tiesiskā regulējuma maiņu. Kā piemērs minams pērn aizsāktā starpnozaru ekspertu diskusija par personas tiesībām uz cieņpilnu nāvi. Tā ir ļoti jūtīga tēma, jo rodas cilvēktiesību “sadursme” starp tiesībām uz dzīvību un cieņpilnu dzīvi, kā arī pašnoteikšanās tiesībām, kas ietilpst tiesību uz privāto dzīvi tvērumā. Pēc būtības te ir runa par vērtībām.

2019.gads nāca daudzsološs, liekot domāt par nopietnām pārmaiņām valstī. 2018.gada rudenī jaunievēlētajā Saeimā sevi pieteica trīs jaunas partijas, solot virkni uzlabojumu valstī, rūpējoties par Latvijas iedzīvotāju labklājību, bezkompromisa tiesiskumu, nevienlīdzības mazināšanu un tautas ataudzi. Gan partiju programmās, gan valdības deklarācijā teju katrs iedzīvotājs varēja atrast kādu sev nozīmīgu apsolījumu, varētu teikt, ka neviens un nekas nebija aizmirsts. Arī tiesībsarga skatījumā, ja vien valdība ar parlamenta atbalstu un mērķtiecīgu rīcību spētu īstenot apsolīto, Latvijā cilvēktiesību situācija šīs valdības pilnvaru laikā piedzīvotu neredzētu uzplaukumu.

Tiesībsargs uzksta, ka 21.gadsimta otrās desmitgades reālijas pieprasa, ka valsts varai – parlamentam un valdībai – ir jābūt ne tikai gudrai, bet arī viedai – viediem valstsvīriem un valstssievām, kas, apzinoties vēsturiskos apstākļus un šodienas reālijas, ir spējīgi veidot gudru valsts politiku, kas nodrošina iedzīvotāju, pilsoņu labklājību, laimi un mūsu visu kopēju nākotni.

Tiesībsarga 2019. gada ziņojums atrodams šeit.