Tiesībsarga aptauja darba devējiem

Latvija kopš 2010. gada ir pievienojusies ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām ar apņēmību pakāpeniski nodrošināt konvencijā garantēto tiesību īstenošanu Latvijā. Tiesībsargs ir atbildīgā institūcija par konvencijas ieviešanas uzraudzību. Tādējādi katru gadu tiesībsargs izvēlas vienu konvencijas pantu padziļinātai izpētei. 2017. gadā par izpētes tēmu ir izvēlēta personu ar invaliditāti nodarbinātība.

Sabiedrība ar šī gada izpētes rezultātiem varēs iepazīties gada nogalē Personu ar invaliditāti dienai veltītā konferencē.

Lai izzinātu faktisko situāciju, tiesībsargam ārkārtīgi vērtīgi ir uzzināt darba devēju viedokli. Tādējādi ikviena iestāde vai uzņēmums (atbildīgais personālvadības speciālists) tiek aicināti līdz šī gada 10. jūnijam aizpildīt aptaujas anketu. Aptaujas anketa ir anonīma. Tās aizpildīšanai nepieciešamais laiks ir no 1 līdz 5 minūtēm.

Aptauja ir pieejama šeit: www.visidati.lv/aptauja/1286453672/