Tiesībsarga atbildes vēstule biedrībai “Oranžais stars” par specializētajām audžuģimenēm un jauno regulējumu

Šā gada 3. jūlija atklātajā vēstulē biedrība “Oranžais stars” lūdza tiesībsargu paskaidrot, vai pieņemtais normatīvais regulējums, kas specializētajām audžuģimenēm, kuras uzņems bērnus ar invaliditāti un smagiem funkcionāliem traucējumiem, paredz palielinātu finansējumu, ir vai nav diskriminējošs attiecībā pret ģimenēm, kuras savus bērnus ar invaliditāti un smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpē pašas. Tiesībsargs sagatavojis atbildes vēstuli. Ar abu vēstuļu saturu iespējams iepazīties pielikumā esošajos dokumentos.