Tiesībsarga biroja dalība Latvijas Sodu izpildes kodeksa pastāvīgajā darba grupas sanāksmē

2019.gada 19.jūnijā Tiesībsarga biroja darbinieki piedalījās Latvijas Sodu izpildes kodeksa pastāvīgajā darba grupas sanāksmē. Sanāksmē tika pārrunāta Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (turpmāk – CPT) sniegto rekomendāciju izpilde, savlaicīgi gatavojoties nākamajam CPT Latvijas apmeklējumam.

Skumji bija apzināties, ka kārtējo reizi lielākā daļa rekomendācijas ir saistītas ar novecojušo infrastruktūru, kurā cilvēktiesību standartu ieviešana nav iespējama pēc būtības un/ vai arī tas prasītu nesamērīgi lielu finanšu resursu ieguldījumus par ko jau gadiem tiek runāts. Šobrīd Ieslodzījumu vietu pārvalde kā Latvijā atbildīgā sodu izpildes institūcija ir kā ķīlnieku lomā, kura savu esošo resursu robežās dara visu iespējamo, bet kas nav pietiekami, lai izpildītu vai rada nesamērīgi lielu resursu ieguldījumus, lai izpildītu minimālos cilvēktiesību standartus.

Piemēram, cietumos pastāvošā ieslodzīto hierarhijas (no kuras izriet arī ieslodzīto savstarpējā vardarbība) izkaušana ir gandrīz neiespējama veco cietumu infrastruktūrā, piemēram, lielo ietilpību kameru dēļ. Par šo jautājumu Latvijas valsts ir vairākkārtīgi saņēmusi starptautiskus aizrādījumus.

Ne tikai medijos ir izskanējis, bet arī darba grupas dalībnieki tika informēti, ka Tieslietu ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam, kam savukārt būs jālemj par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai 2021-2023.gada periodam. Kā arī darba grupā tika sniegta informācija, ka ir iespējams piesaistīt starptautisko finansējumu.

Tiesībsarga birojs uzskata, ka šobrīd ir nepieciešama politiskā izšķiršanās par jaunas cietumu infrastruktūras veidošanu un kā viens no pirmajiem soļiem būtu jauna cietuma būvniecība. Tas ļautu Ieslodzījuma vietu pārvaldei realizēt savas ieceres, un ļautu sabiedrības drošības interesēs efektivizēt savu darbu ar ieslodzītajiem, lai pēc atbrīvošanās mazinātos recidīva risks. Jo jāatceras, ka cilvēktiesību standarti nestāv uz vietas, bet laika gaitā tie tikai pilnveidojas. Proti, tie nepazeminās. Šobrīd ir jāizšķiras vai nesamērīgi lielus finanšu līdzekļus Latvijas valsts ieguldīs esošajā cietumu infrastruktūrā, kas sniegs īslaicīgus risinājumus, vai arī veidos jaunu cietumu infrastruktūru, kas nesīs ilgtermiņā ieguldījumu sabiedrības drošībai.

Jebkurā gadījumā Tiesībsarga birojs turpinās veikt pārbaudes vizītes uz Latvijas cietumiem, t.sk. turpinās arī pievērst uzmanību CPT sniegto rekomendāciju izpildei. Savukārt nākamajā CPT Latvijas apmeklējuma reizē, tiesībsargs sniegs savu viedokli, balstoties uz vizīšu laikā secināto, par valsts attieksmi cilvēktiesību standartu nodrošināšanu iestādēs, kurās personām ir vai varētu tikt ierobežota brīvība.