Tiesībsarga biroja darbinieki tiekas ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu konstatēto Jaunpiebalgas novada domes nodibinājumā “Solis Piebalgā”

26.martā Labklājības ministrijā notika sanāksme par Jaunpiebalgas novada domes nodibinājuma “Solis Piebalgā” Rehabilitācijas centra turpmāko darbību pēc tiesībsarga konstatētajiem pārkāpumiem. Sanāksmē tiesībsargu pārstāvēja tiesībsarga vietniece, Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja  Ineta Piļāne, Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere un vecākā juriste Laila Henzele; Labklājības ministriju pārstāvēja ministra biroja vadītāja Linda Baļčūne, Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Maksims Ivanovs, viņa vietnieks Aldis Dūdiņš, vecākā eksperte Ineta Pikše un vecākā referente Inga Martinsone, Metodiskās vadības un kontroles departamenta direktore Inese Kukore; VBTAI pārstāvēja priekšniece Marianna Dreja, Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore  Inga Krastiņa un galvenā inspektore Ivita Dambeniece; nodibinājumu “Solis Piebalgā” pārstāvēja  Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs un izpilddirektore un nodibinājuma valdes priekšsēdētāja Dace Bišere-Valdemiere. Par tiesībsarga konstatētajiem pārkāpumiem un to, ka rehabilitācija nenotiek līgumā paredzētajā apmērā, visi bija zinājuši jau vairākus gadus, tomēr LM 2017. gada decembrī no jauna noslēdza līgumu ar šo nodibinājumu par rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu atkarīgajiem bērniem 2018.gadā. Tagad, kad šī situācija ir aktualizēta, galvenais jautājums bija par to, vai lauzt līgumu tūlīt vai atļaut bērniem pabeigt mācību gadu. Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka ugunsdrošības jautājums ir jāatrisina nekavējoties un jāatļauj bērniem pabeigt mācību gadu, pēc mācību gada beigām pakalpojums jāizbeidz. LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Maksims Ivanovs nākamnedēļ dosies uz nodibinājuma “Solis Piebalgā” Rehabilitācijas centru un tiksies ar Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētāju Laimi Šāvēju. LM prezentēja nākotnes ieceres atkarīgo bērnu rehabilitācijai.