Tiesībsarga birojā norisinās diskusija “Personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesības un iespējas saņemt juridisko palīdzību”

Šodien tiesībsargs organizē diskusiju “Personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesības un iespējas saņemt juridisko palīdzību”. Uzmanība tiks pievērsta jautājumam, vai cilvēkiem, kuri ir ievietoti valsts vai pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās, ir pieejama efektīva juridiskā palīdzība, lai realizētu savu tiesību un interešu aizsardzību.

Tiesībsarga ieskatā cilvēki ar invaliditāti un jo īpaši tie, kuriem ir garīga rakstura traucējumi, ir vieni no vismazāk aizsargātākam personu grupām. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums paredz valsts juridisko palīdzību saņemt tām personām, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā. Savukārt no cilvēktiesību viedokļa būtiski raudzīties, lai minētās tiesības būtu ne tikai teorētiskas, bet arī praksē tiktu efektīvi īstenotas.

Tiesībsargs kopā ar Juridiskās palīdzības administrācijas, Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Pašvaldību savienības, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, valsts sociālo aprūpes centru, Biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem “Zelda”” pārstāvjiem diskutēs par to, cik informētas ir personas par savām tiesībām, cik pieejama šīm personām ir valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība, cik sagatavoti un apmācīti ir juridiskās palīdzības sniedzēji darbam ar klientiem, kuriem ir garīga rakstura traucējumi, kā arī, cik efektīva un kvalitatīva ir sniegtā juridiskā palīdzība.