Tiesībsarga biroja pārstāve piedalījās konferencē par jaunatnes lomu cilvēktiesību izglītībā

No 2019.gada 29.-30.oktobrim Tallinā norisinājās starptautiska konference “Jaunatne par cilvēktiesībām. Jaunatnes darba loma un potenciāls cilvēktiesību izglītības iedzīvināšanā”, kurā piedalījās arī Tiesībsarga biroja pārstāve.

Šī konference bija noslēdzošais posms “Erasmus+” ilgtermiņa projektam “Jaunatne par cilvēktiesībām” (2016-2019), ko īstenoja 7 ES dalībvalstu Nacionālās aģentūras, kas dalībvalstīs pārrauga Erasmus+ programmas īstenošanu. Konferences mērķis bija ļaut dažāda līmeņa ekspertiem un iesaistītajām pusēm (cilvēktiesību ekspertiem, jaunatnes darbiniekiem, mācību vadītājiem) satikties un diskutēt par cilvēktiesību izglītību darbā ar jaunatni.

Jaunieši ir nozīmīga sabiedrības mērķgrupa, un ir nozīmīgi atrast pieeju, kādā jauniešos veicināt spēju atpazīt cilvēktiesību un to principu nozīmi savā ikdienas dzīvē, lai aizstāvētu savas un citu cilvēku tiesības.  Iegūtās zināšanas būs noderīgas, plānojot Tiesībsarga biroja aktivitātes cilvēktiesību izglītības jomā.

Konferences rezultāti tiks apkopoti politisko rekomendāciju formā, lai tos varētu iesniegt un prezentēt “Erasmus+” programmas veidotājiem, kā arī izmantot tos jaunatnes politikas attīstībā.

Plašāk par konferenci un tās prezentācijām iespējams izlasīt konferences mājaslapā: https://noored.ee/human-rights-conference/

 

Konference “Jaunatne par cilvēktiesībām. Jaunatnes darba loma un potenciāls cilvēktiesību izglītības iedzīvināšanā” tika finansēta ar Eiropas Komisijas „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.