Tiesībsarga biroja pārstāvis piedalās “Sustento” organizētajā starptautiskajā konferencē “Sievietes un invaliditāte. Seksuālā, reproduktīvā veselība. Vardarbība.”

Šodien, 12. septembrī, Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vecākā juriste Laura Lapiņa pārstāv Tiesībsarga biroju starptautiskajā konferencē “Sievietes un invaliditāte. Seksuālā, reproduktīvā veselība. Vardarbība.” Konferenci organizē Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “Sustento” sadarbībā ar Cilvēku ar invaliditāti foruma Sieviešu komiteju.

Tiesībsarga biroja pārstāve uzskata, ka problēmas apzināšana ir pirmais solis, kas jāsper, lai novērstu tos šķēršļus, kuri traucē ikvienai personai realizēt Latvijas Republikas Satversmē garantētās pamattiesības. Laura Lapiņa vēlas uzsvērt, ka Eiropas Savienībā ir vairāk nekā 80 miljonu cilvēku ar invaliditāti, kas nozīmē, ka katram ceturtajam eiropietim ģimenes loceklis ir persona ar invaliditāti. No šiem 80 miljoniem 46 miljoni ir sievietes ar invaliditāti, veidojot 16% no visām Eiropas sievietēm. Šis ir liels skaitlis, kas tikai apliecina to, par cik patiesībā lielu grupu tiek runāts, un cik liela grupa atrodas apstākļos, kas potenciāli to pakļauj vēl augstākiem vardarbības riskiem.

Biroja pārstāve šo tēmu apskata arī no prevencijas aspektiem, kuru īstenošanā liela nozīme ir valsts pūlēm. Valstij ir atbildība ar saviem centieniem sasniegt visas personas ar invaliditāti un maksimāli veicināt to tiesību ievērošanu, gan caur mērķtiecīgu darbinieku (pašvaldības darbinieku, sociālo darbinieku, medicīnas personāla) apmācību darbam ar šo mērķgrupu, gan informācijas pieejamības nodrošināšanu par pieejamo atbalstu un pakalpojumiem.