Tiesībsarga biroja pārstāvji devās vizītēs uz Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiāli “Iecava” un pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centra – Sloka”

Tiesībsarga biroja pārstāvji kopā ar biroja ekspertiem apmeklēja Valsts sociālās aprūpes centru “Zemgale” filiāli “Iecava” un pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centru – Sloka”. Abu vizīšu mērķis bija iepazīties ar vispārējiem sadzīves apstākļiem institūcijā, klientu tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību ievērošanas jautājumiem, kā arī klientiem piedāvāto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāstu.

 

2020. gada 25. februārī bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēja Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale”  filiāli “Iecava”

 

Vizītes laikā institūcijā tika konstatēti vairāki normatīvajiem aktiem un vispārējiem cilvēktiesību standartiem neatbilstoši apstākļi attiecībā uz:

  • personīgās higiēnas nodrošināšanu klientiem;
  • klientu privātuma nodrošināšanu;
  • klientiem piedāvāto nodarbību un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju trūkumu;
  • klientu individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu dokumentēšanu.       

Par vizītes laikā konstatētajām neatbilstībām tiks sagatavots ziņojums, aicinot Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale”  administrāciju novērst konstatētos trūkumus, lai turpmāk nodrošinātu pienācīgu saistošo normatīvo aktu un cilvēktiesību standartu ievērošanu.

 

2020. gada 27. februārī bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēja pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”. 

 

Vizītes laikā institūcijā tika konstatēti vairāki normatīvajiem aktiem un vispārējiem cilvēktiesību standartiem neatbilstoši apstākļi attiecībā uz:

  • klientu privātuma nodrošināšanu;
  • klientiem piedāvāto nodarbību un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju trūkumu;
  • klientu individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu dokumentēšanu.       

Sarunā ar institūcijas administrāciju Tiesībsarga biroja pārstāvji sniedza ieteikumus klientiem sniegtās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesu pilnveidošanai un iespējamo problēmsituāciju risinājumiem.

Par vizītes laikā konstatētajām neatbilstībām tiks sagatavots ziņojums, aicinot institūciju novērst konstatētos trūkumus, lai turpmāk nodrošinātu pienācīgu saistošo normatīvo aktu un cilvēktiesību standartu ievērošanu.