Tiesībsarga biroja pārstāvji piedalās ekspertu tikšanās par bērnu tirdzniecības riskiem

Šī gada 29.-30.maijā Oslo norisinājās ekspertu tikšanās, kuru rīkoja Baltijas jūras valstu padome sadarbībā ar Ziemeļvalstu ministru padomi. Pasākumā piedalījās Tiesībsarga biroja vecākās juristes, prezentējot arī Latvijas situāciju.

Gan Eiropas, gan starptautiskie eksperti bērnu tiesību un cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos Oslo tikšanās laikā diskutēja par vairāku valstu pieredzi un labo praksi, kā atpazīt bērnus, kas ir kļuvuši vai iespējami var kļūt par cilvēktirdzniecības upuriem un kā tālāk ar šiem bērniem strādāt.

Laika posmā no 2013. līdz 2018.gadam projekta ietvaros vairāki simti profesionāļu ir snieguši konsultācijas, tikuši apmācīti cilvēki, kas strādā ar bērniem, kā arī apkopota informācija par pieredzi un labās prakses piemēriem.

Tiesībsarga biroja pārstāves tikšanās laikā ziņoja par situāciju Latvijā (prezentācijas izdales materiāli angļu valodā pielikumā)