Tiesībsarga biroja pārstāvji piedalās konferencē par bērnu agrīnu attīstību veicinošu politiku un praksi

Šodien, 23. novembrī, Saeimā notiek konference “Bērnu agrīnu attīstību veicinoša politika un prakse”. Konferenci organizē Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija sadarbībā ar biedrību “Latvijas Bērnu labklājības tīkls” un starptautisko bērnu tiesību organizāciju “Eurochild”. Tiesībsargs Juris Jansons konferencē uzstāsies ar runu “Tiesības uz attīstību un aizsardzību — bērna pamattiesības”. 

Tiesībsargs norāda, ka vārds „attīstība” noteikti jāinterpretē tā plašākajā nozīmē kā visaptverošu jēdzienu, kas ietver bērna fizisko, prāta, garīgo, morālo, psiholoģisko un sociālo attīstību. Īstenošanas pasākumiem jābūt vērstiem uz to, lai panāktu visu bērnu optimālu attīstību. 2017. gadā Latvijā bija tikai 27,3 %  ģimenes ar bērniem un 72,7 % ģimenes vai personas bez bērniem. Šie skaitļi uzskatāmi parāda to, cik vērtīgs ir katrs Latvijā dzīvojošais bērns un viņa pilnvērtīga attīstība. Ņemot vērā demogrāfiskās tendences, ir pienācis pēdējais laiks īstenot bērnu attīstību veicinošu politiku un praksi – ieguldīt bērnos, lai ikvienam bērnam ļautu attīstīties, veidot savu identitāti, īstenot savu potenciālu, justies droši, mīlētam, laimīgam, spēlēties, mācīties un līdzdarboties ģimenē un kopienā.

Konferencē piedalās arī Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas pārstāvji. Tiesībsarga Jura Jansona runa pievienota pielikumā.