Tiesībsarga biroja speciālisti 4.februārī konsultēs Salaspilī

Rītā, 4.februārī laikā no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 Salaspils novada bibliotēkā (Salaspilī, Enerģētiķu ielā 9) ikvienam interesentam būs iespēja saņemt Tiesībsarga biroja speciālistu konsultācijas par cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumiem. Iedzīvotājiem konsultācijas ir bez maksas. Aicinām uz tām pieteikties, zvanot uz Tiesībsarga biroja tālruni 67686768.

Iedzīvotājus konsultēs Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere un Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja vietnieks Raimonds Koņuševskis. No Tiesībsarga biroja saņemtajiem iesniegumiem un līdzšinējām klientu konsultācijām secināms, ka sabiedrībā ļoti aktuāli ir jautājumi par bērnu un ģimenes tiesībām, kā arī par sociālajiem un ekonomiskajiem jautājumiem.

Paralēli iedzīvotāju konsultācijām Tiesībsarga biroja pārstāvji informēs arī Pierīgas reģiona bibliotēku metodiķus par to, kas ir tiesībsargs, kādas ir tā funkcijas un uzdevumi, kādos jautājumos vērsties Tiesībsarga birojā, kas ir cilvēktiesības, laba pārvaldība, tiesiskā vienlīdzība un diskriminācijas aizliegums. Bibliotēkām sabiedrības zināšanu un informētības veidošanā, tajā skaitā arī par personu tiesībām un pamatbrīvībām ir ļoti nozīmīga loma. Tādēļ jau 2014.gadā Tiesībsarga birojs uzsāka sadarbību ar Latvijas bibliotēkām un to plānots turpināt arī 2015.gadā.