Tiesībsarga biroja un Valsts robežsardzes speciālisti ieskicē cilvēktirdzniecības riskus piespiedu izraidīšanas procesā

Eiropas Savienības karogs

Eiropas Savienība

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Projektu  “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1) līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Pirmdien, 23.septembrī uz tikšanos pulcējās Tiesībsarga biroja un Valsts robežsardzes speciālisti, lai pārrunātu ar cilvēktirdzniecības riskiem saistītus jautājumus, ar kuriem saskaras piespiedu izraidīšanas procesā.

Sanāksmē aplūkoja šādus jautājumus:

  • Valsts robežsardzes prakse cilvēktirdzniecības riska izvērtējumā;
  • Sadarbība ar citām iestādēm cilvēktirdzniecības gadījumu identificēšanai;
  • Tiesību aktu pilnveidošanas vai jauna likuma izstrādes nepieciešamība, kas sevī ietvertu visas stadijas – no cilvēktirdzniecības upura konstatēšanas līdz pakalpojuma saņemšanai;
  • Nepilngadīgo bez pavadības tiesību nodrošināšana topošajā Imigrācijas likumprojektā;
  • Un citus jautājumus.

Eksperti vienojās par turpmāko darbu, lai virzītos uz projekta “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana” mērķa sasniegšanu.

Projektu “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1) līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta termiņš ir 01.03.2019. – 28.02.2021. Projektam finanšu informācija – piešķirtais finansējums EUR 106 063, fonda finansējums EUR 79 547 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 26 516.