Tiesībsarga birojā viesojas Baltijas valstu un Polijas bērnu ombudu pārstāvji

No 9. līdz 10. aprīlim Tiesībsarga birojā viesojas Baltijas valstu un Polijas bērnu ombudu pārstāvji, lai kopīgi apspriestu aktuālo bērnu tiesību jomā, apmainītos pieredzē, iedvesmotos un vienlaikus diskutētu, kā novērst esošās nepilnības. Baltijas valstu un Polijas bērnu ombudu tikšanās norisinās katru gadu, ikreiz pulcējot jomas ekspertus citā valstī. Šīs tikšanās ir lieliska iespēja, jo ļauj ieraudzīt problēmas un risinājumus, kuri nereti ir līdzīgi, nereti – paver jaunas pieejas un iedvesmo rīkoties citādi.

Tikšanās laikā katras valsts pārstāvji informēja par gada laikā īstenotajām aktivitātēm. Zīmīgi, ka jau pirmajās sarunās izkristalizējās, ka problēmas saistībā ar bērnu uzņemšanu skolā ir līdzīgas arī Lietuvā, Igaunijā un Polijā.

Pasākuma dalībnieki viesojās jaunizveidotajā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrā, lai uzzinātu vairāk par bērnu un jauniešu psihiskās veselības jomu Latvijā un uzklausītu ārvalstu kolēģu pieredzi.

Trešdien plašāk diskutēs par bērnu un jauniešu tiesībām situācijās, kad būtu nepieciešama medicīniska palīdzība atkarību ārstēšanā, par drošību izglītības iestādēs, kā arī par bērnu tiesībām saņemt vecumam atbilstošu informāciju seksuālās izglītības jautājumos, kā arī citiem būtiskiem bērnu tiesību uzraudzības tematiem.