Tiesībsarga biroja vizīte VSIA “Slimnīcā “Ģintermuiža””

2019. gada 13. septembrī bez iepriekšēja brīdinājuma Tiesībsarga biroja darbinieki kopā ar tiesībsarga pieaicinātu ekspertu – sertificētu bērnu psihiatru apmeklēja VSIA “Slimnīca „Ģintermuiža””(turpmāk – Slimnīca). Vizītes mērķis bija pārbaudīt tiesībsarga 2018. gada 12. septembrī sniegto rekomendāciju ieviešanu.

Slimnīcā Tiesībsarga biroja komanda tikās ar Slimnīcas valdes locekli Artūru Bērziņu, virsārsti Sandru Pūci, Bērnu psihiatrijas nodaļas vadītāju L.Zilbermani un citām ārstniecības personām, kā arī veica apstākļu pārbaudi Bērnu psihiatrijas nodaļā un Pusaudžu motivācijas programmā.

Pārrunājot tiesībsarga sniegto rekomendāciju ieviešanu un pārbaudot stacionāra pacienta medicīniskās kartes, tika konstatēts, ka Slimnīca ir ņēmusi vērā vairumu no tiesībsarga sniegtajām rekomendācijām (piemēram, tiek saņemta pusaudžu informētā piekrišana ievietošanai stacionārā, ir izstrādāta anketa un bērni tiek aptaujāti par apstākļiem Slimnīcā, tiek pieprasītas ziņas no Sodu reģistra par darbiniekiem, paplašināts ambulatoro pakalpojumu klāsts u.c. ).

Informējam, ka Tiesībsarga biroja darbinieki var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt atkārtotu vizīti (pēcpārbaudi) par sniegto rekomendāciju izpildi.