Tiesībsarga birojs 15.novembrī konsultēs Tukuma novada iedzīvotājus

Ceturtdien, 15.novembrī, no plkst. 11.00 Tukuma novada iedzīvotājus par aktuāliem jautājumiem cilvēktiesību un labas pārvaldības jomā konsultēs Tiesībsarga biroja juriskonsulti. Konsultācijas būs iespējams saņemt Tukuma novada domē, Talsu ielā 4. Uz konsultācijām ir jāpierakstās iepriekš, zvanot uz tālruni 67686768.

Tiesībsarga birojs Latvijas pašvaldībās veic monitoringa vizītes, lai izvērtētu cilvēktiesību un labas pārvaldības principa nodrošinājumu pašvaldībās. Šī gada 15.novembrī tiesībsarga pārstāvji dosies uz Tukuma novada domi un pašvaldības padotības iestādēm: Sociālo dienestu, Komunālo nodaļu, Īpašuma nodaļu, Izglītības pārvaldi, Bāriņtiesu, Dzimtsarakstu nodaļu, Attīstības nodaļu un Pašvaldības policiju.

Monitoringa vizītes laikā sākot no plkst. 11.00 Tukuma iedzīvotāji, ja vēlēsies, varēs saņemt Tiesībsarga biroja juriskonsultu konsultācijas cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumos. Uz konsultācijām ir jāpierakstās iepriekš, zvanot uz Tiesībsarga biroja konsultatīvo tālruni 67686768. Konsultācijas iedzīvotājiem ir bez maksas.

Iedzīvotāji tiek aicināti iesūtīt uz e-pasta adresi pasvaldibas@tiesibsargs.lv informāciju un priekšlikumus par jautājumiem vai gadījumiem, kuriem pašvaldības monitoringa vizītes laikā Tiesībsarga biroja ekspertiem iedzīvotāja ieskatā būtu jāpievērš papildu uzmanība.