Tiesībsarga birojs atkārtoti saņem augstāko starptautisko novērtējumu – A statuss kā cilvēktiesību institūcija

2020. gada nogalē Tiesībsarga birojs noslēdza pārakreditācijas procesu vienā no ANO komitejām, kas uzrauga cilvēktiesību organizāciju darbību pasaulē un ieguva visaugstāko – A statusu. Šis statuss nozīmē, ka iestāde strādā atbilstoši augstākajiem pasaulē noteiktajiem standartiem, kas attiecas uz cilvēktiesību un labas pārvaldības ievērošanu.

Tiesībsargs Juris Jansons norāda: “Šāds akreditācijas statuss ir nenovērtējams un ir augstākais apbalvojums mums kā nacionālajai cilvēktiesību institūcijai. Tas tikai vēlreiz norāda uz mūsu iestādes darba kvalitāti un ieguldījumu cilvēktiesību un labas pārvaldības augstāko standartu nodrošināšanā gan valsts, gan starptautiskā līmenī. Tas ir mūsu galvenais uzdevums – izmantot visus mums piešķirtos mehānismus, lai nodrošinātu Tiesībsarga likumā noteikto – veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenota tiesiski, lietderīgi un atbilstoši labas pārvaldības principam. Šis statuss jau atkārtoti mums paver durvis uz starptautisko atpazīstamību un novērtējumu, attiecīgi norādot arī mūsu politiķiem uz mūsu sasniegumiem un veiktspēju. Esam spēcīga institūcija un esam atkārtoti to pierādījuši!”

Akreditācijas process cilvēktiesību institūcijām ir ļoti būtisks, jo novērtē iestādes darbību un valstī noteiktos normatīvos aktus attiecībā uz iestādi (budžets, neatkarība, darbības joma u.c.). Akreditācija piešķir arī starptautisku atpazīstamību un aizsardzību – atbilstību ANO Parīzes principiem. Atbilstība “A” statusam piešķir balsošanas tiesības, tiesības piedalīties Starptautiskās koordinēšanas komitejas darbā un lēmumu pieņemšanā, kā arī darbā ANO Cilvēktiesību padomē un citos ANO mehānismos, kas ir ļoti būtiski, ja tiek pieņemti lēmumi, kas var ietekmēt situāciju arī Latvijā. Pārakreditācijas norisi nodrošina un uzrauga ANO Nacionālo cilvēktiesību aizsardzības institūciju Starptautiskās koordinēšanas komitejas akreditācijas apakškomiteja.

Jau iepriekš, 2015. gadā Tiesībsarga birojs kārtoja akreditāciju un ieguva A statusu. Pārakreditācija jāveic reizi piecos gados, ievērojot iepriekš izteiktos komitejas ieteikumus organizācijas darba uzlabošanai, kā arī normatīvo aktu sakārtošanai.

Galvenais mērķis akreditācijai ir atbalstīt Nacionālo cilvēktiesību institūcijas visā Pasaulē – gan to izveidošanā, gan stiprināšanā. Nacionālā cilvēktiesību institūciju globālā alianse, ar tās Akreditācijas apakškomitejas starpniecību, periodiski pārskata un akreditē valstu cilvēktiesību institūcijas saskaņā ar Parīzes principiem, kas ir starptautiski standarti Nacionālās cilvēktiesību institūcijām, lai efektīvi un neatkarīgi veicinātu un aizsargātu cilvēktiesības.