Tiesībsarga birojs organizē tiešsaistes apmācības “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšana izraidīšanas procesā”

Tiesībsarga birojs turpina organizēt tiešsaistes apmācības par cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu piespiedu izraidīšanas procesā[1]. Apmācībās, kas notiks 2021.gada 27.maijā, kā klausītāji ir uzaicināti piedalīties pārstāvji no Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, advokatūras, Sabiedrības integrācijas fonda, kā arī Latvijas Sarkanā krusta un dažādu Latvijas novadu un pilsētu bāriņtiesām.

Apmācības tiek organizētas, lai veicinātu iespējamo cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu piespiedu izraidīšanas procesā, kā arī stiprinātu iesaistīto institūciju sadarbību.  Iepriekš šādas apmācības tika organizētas 2020.gadā. Pēc tam, ņemot vērā iesaistīto institūciju interesi un, lai nodrošinātu, ka apmācību laikā dalībniekiem ir iespējams iesaistīties diskusijās, bet vienlaikus arī tiek apmācīts pēc iespējas plašāks personu loks, tika izlemts šādas apmācības turpināt.

 


[1] Lēmums par personas piespiedu izraidīšanu tiek pieņemts, ja personai nav pamata uzturēties Latvijā, piemēram, tai nav derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas, tā nav patvēruma meklētājs. Personas piespiedu izraidīšanu veic Valsts robežsardze, to nogādājot uz citu valsti, kur personai ir tiesības uzturēties.