Tiesībsarga birojs pārstāvēts konferencē par iekļaujošu dizainu

Ceturtdien, 18.oktobrī Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece Anete Ilves uzstājās ar prezentāciju Labklājības ministrijas rīkotajā konferencē “Iekļaujošs dizains 2018: domā, plāno, veido ikvienam“.

Konferencē diskutēja par nākotnes iespējām iekļaujošam dizainam, pētniecībai un politikas veidošanai, tika atspoguļoti gan Latvijas, gan Ziemeļvalstu piemēri. Tika diskutēts arī par šī brīža vides pieejamību Latvijā, par turpmāk darāmo un to, kā lauzt stereotipus un iedzīvināt iekļaujošā dizaina idejas un vērtības.

A.Ilves informēja par atšķirībām starp ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām ietvertajiem terminiem “pieejamība”, “saprātīgs pielāgojums” un “universālais dizains.” Tāpat, pamatojoties uz Tiesībsarga biroja pieredzi risinot lietas par vides pieejamību, klātesošajiem tika dota iespēja secināt, vai uzskatāms, ka ir nodrošināta pieejamība, ja ir ierīkota tikai uzbrauktuve; vai tikai uzbrauktuve nozīmē pilnu vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī, vai uzbrauktuve, kas sākas/ beidzas ar stabu vai ir par stāvu, nozīmē vides pieejamību.

Saite uz Labklājības ministrijas mājaslapu un konferences tiešraidi šeit.