Tiesībsarga birojs piedalās EQUINET seminārā Berlīnē

2019. gada 27. -28. jūnijam Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākā juriste Elīna Ūsiņa piedalās EQUINET (Eiropas līdztiesības iestāžu tīkls) rīkotajā seminārā “Par vecuma diskriminācijas apkarošanu pret vecāka gadagājuma cilvēkiem”

Elīna Ūsiņa moderēs vienu no semināra diskusijām- “Veselība un ilgtermiņa aprūpe vecākiemcilvēkiem

Semināra galvenais mērķis ir stiprināt to valstu līdztiesības iestāžu un organizāciju spējas, kuras savā darbā pārstāv vecāka gadagājuma cilvēkus, lai vērstos pret vecuma diskrimināciju viņu attiecīgajās valstīs. Iepazīstinot ar šo tematu un izpētot, kā definēt vecuma diskrimināciju pret vecāka gadagājuma cilvēkiem un konkrētāk terminu “ageisms”, dalībnieki iegūs labāku priekšstatu par esošo tiesisko regulējumu, koncepcijām un atklās iespējamās nepilnības. Semināra laikā tiks pārrunāti arī konkrēti jautājumi dažādās dzīves jomās. Šādu tēmu piemēri ir tādi temati kā- vecāka gadagājuma cilvēku diskriminācija nodarbinātības un finanšu pakalpojumu jomā. Dalībnieki varēs arī izstrādāt veidus, kā valstu līdztiesības iestādes un organizācijas, kas pārstāv vecāka gadagājuma cilvēkus, var sadarboties gan valsts līmenī, gan saistībā ar plašākiem tematiem ES un starptautiskā līmenī.