Tiesībsarga birojs rīko starptautisku konferenci par datu aizsardzību

No 16. līdz 17. oktobrim Tiesībsarga birojs organizē darba semināru Starptautiskā Ombuda institūta Eiropas grupas biedriem. Galvenā darba semināra tēma ir Vispārējā datu aizsardzības regula un tās izaicinājumi no cilvektiesību aspekta.

Seminārā uzstājās gan pārstāvji no Eiropas institūcijām,kā,piemēram, Eiropas ombudes Emīlijas O’Reilijas biroja pārstāvis,kā arī Latvijas institūciju pārstāvji (no Augstākās tiesas un Datu Valsts inspekcijas).

 

Konferences programma (angļu valodā)- šeit.